Vrsar, Istra, službeni site turističke zajednice Vrsar

Službene informacije Turističke
zajednice Vrsara

Ribarske fešte

RIBARSKA FEŠTA je tradicionalna pučka fešta koju slavi cijelo mjesto, s mnoštvom zabave uz folklor, muziku, te nezaobilaznu kulinarsku ponudu morskih specijaliteta.

Više

Prirodne ljepote

Od jadranske obale pa do nizinskih i blago brdovitih reljefa u zaleđu, prirodna blaga Vrsara i okolice vrelo su inspiracije putnicima željnim odmora i opuštanja.

Više

Jutarnja šetnja

Vrsar je od srednjega vijeka smješten na istaknutom brežuljku neposredno uz obalu Jadrana što uvjetuje i postojanje izvrsnih položaja s kojih su dobro vidljivi ovdašnji otoci, otočići, uvale i dražice.

Više

Potraži smještaj

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORE MANIFESTACIJAMA U 2018. GODINI

Turistička zajednica općine Vrsar u postupku sastavljanja Programa rada i financijskog plana za 2018. godinu objavljuje 

JAVNI POZIV  ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORE MANIFESTACIJAMA U 2018. GODINI

I. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice općine Vrsar (dalje u tekstu: TZO Vrsar) za manifestacije koje doprinose sljedećim ciljevima:

 1. –    unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude destinacije Vrsar
 2. –    stvaranju prepoznatljivog imidža turizma Vrsara,
 3. –    razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone

II. Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju manifestacija iz točke I.,  i to za zabavne, sportske, kulturne, gastronomske i ostale manifestacije.

III.        Sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:

 1. –   troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije (plaće i ostala primanja
 2.      zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja, pokriće gubitaka,
 3.      poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge
 4.      naknade),
 5. –   izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
 6. –   sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije.

IV. Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe – trgovačka društva,obrti, zadruge, udruge, ustanove, ostale pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu:  Organizator). 

V. Kriteriji za odobravanje potpore su:

VI. Potrebna dokumentacija za kandidiranje manifestacija za potporu:

 1. obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore manifestacijama koji je sastavni dio Javnog poziva (objavljen na internet stranicama  infovrsar.com),
 2. dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije (preslika registracije trgovačkog društva, javne ustanove, zadruge, udruge, obrtnica)

VII.       Organizatori manifestacije, kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom iz točke VI. podnose Turističkoj zajednici općine Vrsar najkasnije do 2. listopada 2017. godine. Kandidature s nepotpunom dokumentacijom i nepotpuno ispunjenim Zahtjevom  za dodjelu potpore manifestacijama neće se razmatrati. 

VIII.      Odluku o dodjeli sredstava potpore donosi Turističko vijeće TZO Vrsar, na temelju pristiglih Zahtjeva. Popis manifestacija kojima će biti odobrena potpora bit će objavljen na internet stranicama TZO Vrsar www.infovrsar.com 

IX. S organizatorom kojem Turističko vijeće TZO Vrsar odobri potporu, Turistički ured će sklopiti ugovor kojim se uređuju: način korištenja potpore, način praćenja realizacije  manifestacije, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja potpore i druga pitanja  vezana za organizaciju i realizaciju manifestacije i dodjelu potpore.

TZO Vrsar ima pravo praćenja realizacije manifestacije i kontrole namjenskog trošenja  sredstava. Ako TZO Vrsar utvrdi nepravilnosti u korištenju potpore, naložit će  organizatoru povrat potpore u dijelu u kojem je utvrđena nepravilnost. 

X. Organizator će nakon realizacije manifestacije dostaviti TZO Vrsar cjelokupnu potrebnu dokumentaciju utvrđenu ugovorom (izvješće o realizaciji manifestacije i utrošenim   sredstvima potpore po vrstama, foto i/ili druga dokumentacija kojom se dokazuje   realizacija manifestacije, računi izvođača/dobavljača i dokaznice/dokumenti kojima se   dokazuje realizacija manifestacije). 

XI. Zahtjev za dodjelu potpore projektima može biti dostavljen u elektronskom obliku na e-mail: tzo.vrsar1@pu.t-com.hr, u pismenom obliku na adresu TZO Vrsar, R. Končara 46, 52450 Vrsar ili osobno u Turistički ured na rivi, Obala M. Tita 6.

 

Javni poziv je otvoren od dana objave na internet stranicama TZO Vrsar:  www.infovrsar.com

Obrazac_Zahtjev_2018_TZ Vrsar

Vrsar, 06.09.2017.