Vrsar, Istra, službeni site turističke zajednice Vrsar

Službene informacije Turističke
zajednice Vrsara

Ocean Lava triathlon, oct. 25.-27.2019.

Ocean Lava Planet has extended its wings with a new event in Croatia. Taking place in Istria, the peninsula situated in the north-west of the country, Ocean Lava Triathlon Vrsar-Croatia takes place on October 25-27, 2019.

Više

Kulturno povijesne znamenitosti u Vrsaru

Naziv Vrsar (tal. Orsera) vrlo je star. U srednjovjekovnim, latinskim dokumentima, ime našega gradića nalazimo u raznim varijantama: Ursaria, Ursarium, Vrsarium, Orsaria…

Više

Casanova Tour

Giacomo Casanova, najpoznatiji svjetski zavodnik, te njegovi posjeti Vrsaru u doba Vrsarske grofovije poslužili su kao inspiracija za Casanova tour. 

Više

Bogata tradicija kulinarstva

U Vrsaru se svi mirisi i okusi stapaju kao skladna uvertira u  prepoznatljivu gastronomiju Istre. Morski plodovi, riba na žaru i mesni specijaliteti ljupkih restorana i autentičnih konoba mali su dio velikog gurmanskog doživljaja koji Vrsar pruža.

Više

Sport, priroda, aktivnosti…

Široka je lepeza sportova i aktivnosti, od tenisa, nogometa, odbojke, košarke pa do boćanja i minigolfa.

Više

Potraži smještaj

Važne upute za privatne iznajmljivače

Boravišna pristojba u 2018. godini

Od 01. siječnja 2018. sukladno Uredbi o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu (NN 78/2017) izmijenjen je iznos boravišne pristojbe.  Slijedom navedenog za 2018. godinu utvrđuje se visina boravišne pristojbe kako slijedi:

Razred A (Vrsar):

Razred D (Flengi, Gradina, Kloštar, Marasi, Bralići, Delići, Kontešići):

Prema gore navedenim iznosima potrebno je ažurirati cjenike i obavijesti o plaćanju boravišne pristojbe. 

Uredbu o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu možete provjeriti na linku u nastavku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_08_78_1922.html.

Paušalni iznos obveze plaćanja boravišne pristojbe za građane u domaćinstvu nije se promijenio, te stoga paušalni iznos po krevetu za Vrsar i dalje iznosi 300,00 kuna a za ostala naselja općine Vrsar 150,00 kuna.