Vrsar, Istra, službeni site turističke zajednice Vrsar

Službene informacije Turističke
zajednice Vrsara

Objavljen javni poziv za uključenje u program certificiranja Eko prijateljskog smještaja Eco Domus

Jedan od općih ciljeva Upravnog odjela za turizam Istarske županije je održivi razvoja turizma u Istri, te razvoj Istre kao kvalitetne turističke destinacije.

Više

Kulturno povijesne znamenitosti u Vrsaru

Naziv Vrsar (tal. Orsera) vrlo je star. U srednjovjekovnim, latinskim dokumentima, ime našega gradića nalazimo u raznim varijantama: Ursaria, Ursarium, Vrsarium, Orsaria…

Više

Casanova Tour

Giacomo Casanova, najpoznatiji svjetski zavodnik, te njegovi posjeti Vrsaru u doba Vrsarske grofovije poslužili su kao inspiracija za Casanova tour. 

Više

Bogata tradicija kulinarstva

U Vrsaru se svi mirisi i okusi stapaju kao skladna uvertira u  prepoznatljivu gastronomiju Istre. Morski plodovi, riba na žaru i mesni specijaliteti ljupkih restorana i autentičnih konoba mali su dio velikog gurmanskog doživljaja koji Vrsar pruža.

Više

Sport, priroda, aktivnosti…

Široka je lepeza sportova i aktivnosti, od tenisa, nogometa, odbojke, košarke pa do boćanja i minigolfa.

Više

Potraži smještaj

KAMENOLOM NA OTOKU SVETI JURAJ

Kamenolom na otoku sveti Juraj jedan je od najstarijih kamenoloma na području Vrsara. Eksploatirao se od prapovijesti preko antike i srednjeg vijeka, i to isključivo za potrebe lokalnih gradnji. Ovdašnji kamen predstavlja najstariji jurski materijal na Vrsarštini (titon J33 i vapnenci gornjeg kimeridgea 2J32).

Kamenolom Sveti Juraj jedino je otočno sustavno eksploatirano nalazište Vrsarskoga kamena. Ovaj je kamenolom poznat i eksploatiran od prapovijesnih vremena kada se s njega na obližnju gradinu (smještenu tek nešto niže u smjeru sjeverozapada) dovlačila kamena građa, a afirmaciju je stekao u antici (kada su od njegova materijala podignute ovdašnje rustične građevine te pripadna mu solana i gat) te u srednjem vijeku kada je poslužio za gradnju crkve svetog Jurja. Riječ je o manjem kamenolomu čija se eksploatacija provodila isključivo u svrhe lokalnih vrsarskih gradnji. To je i logično s obzirom na dimenzije cijelog otoka te ograničena područja eksploatacijskoga polja (na kojemu je eksploatacija bila moguća i rentabilna).

S obzirom na malu nadmorsku visinu kamenoloma, u njemu se vadio, geološki promatrano, najstariji jurski materijal na Vrsarštini (titon J33 i vapnenci gornjeg kimeridgea 2J32). Tragovi eksploatacije kamena su očigledni, osobito na najvišoj točki otoka te području oko njega. Zapadni i jugozapadni predio središnjega dijela otoka (gledano u odnosu na najvišu točku otoka) najintenzivnije se eksploatirao jer se ovdje zapaža artificijelna usjeklina na kojoj se vide tragovi vađenja kamenih blokova. Također, oko najviše točke otoka umjetno je, vađenjem blokova, stvorena svojevrsna kamena litica.

Noviji nalazi potvrdili su naznake da je kamenolom Sveti Juraj imao veliko značenje te da ga, bez sumnje, treba pribrojiti skupini povijesno osobito važnih eksploatacijskih područja Vrsarskoga kamena te zonom možda i najstarije sustavne te sveobuhvatne djelatnosti vađenja i obrade kamena. U tom smislu Sveti Juraj treba poimati i kao mjesto gdje je svoj početak pronašlo kamenarstvo kao jedna od prepoznatljivih djelatnosti ne samo Vrsara i Vrsarštine nego i čitavog istarskog poluotoka.