Vrsar, Istra, službeni site turističke zajednice Vrsar

Službene informacije Turističke
zajednice Vrsara

Objavljen javni poziv za uključenje u program certificiranja Eko prijateljskog smještaja Eco Domus

Jedan od općih ciljeva Upravnog odjela za turizam Istarske županije je održivi razvoja turizma u Istri, te razvoj Istre kao kvalitetne turističke destinacije.

Više

Kulturno povijesne znamenitosti u Vrsaru

Naziv Vrsar (tal. Orsera) vrlo je star. U srednjovjekovnim, latinskim dokumentima, ime našega gradića nalazimo u raznim varijantama: Ursaria, Ursarium, Vrsarium, Orsaria…

Više

Casanova Tour

Giacomo Casanova, najpoznatiji svjetski zavodnik, te njegovi posjeti Vrsaru u doba Vrsarske grofovije poslužili su kao inspiracija za Casanova tour. 

Više

Bogata tradicija kulinarstva

U Vrsaru se svi mirisi i okusi stapaju kao skladna uvertira u  prepoznatljivu gastronomiju Istre. Morski plodovi, riba na žaru i mesni specijaliteti ljupkih restorana i autentičnih konoba mali su dio velikog gurmanskog doživljaja koji Vrsar pruža.

Više

Sport, priroda, aktivnosti…

Široka je lepeza sportova i aktivnosti, od tenisa, nogometa, odbojke, košarke pa do boćanja i minigolfa.

Više

Potraži smještaj

MARINA VRSAR

Prepoznavši potencijal nautičkoga turizma, u Vrsaru je izgrađena moderna i visokokvalitetna marina s popratnim sadržajima visoke razine koja gotovo dva desetljeća uspješno njeguje i razvija taj zahtjevan i važan segment turističke ponude. Marina Vrsar izgrađena je na lokaciji prirodnog pristaništa zaklonjenog otokom Sveti Juraj čime je očuvan postojeći prirodni sklad. Građena je od 1998. (kada počinju prvi radovi na lukobranu), a dovršena je 1999. godine kada je u njoj privezano prvo plovilo. 

Riječ je o objektu koji bitno pridonosi ljepoti vizure vrsarskoga pristaništa, očuvanju prirodnog ambijenta pristaništa poštovanjem najviših ekoloških standarda, kvaliteti turističke ponude Vrsara, ali i Istre u cjelini. Vrsarska marina radi tijekom cijele godine, ima dvije stotine vezova, a posjećuju je kako nautičari čija su plovila stalno smještena u marini tako i nautičari u tranzitu čiji je broj znatno veći. S obzirom na to da dubina plovnog puta iznosi od 7 do 14 m, omogućen je prihvat jahti dužine i do 50 m. Prema kriterijima čistoće i zaštite prirode, ambijenta i postrojenja, ljubaznosti osoblja i cijena u marini te restorana marine, riječ je o najkvalitetnijoj marini na istočnoj obali Jadrana. Baš kao što su stari moreplovci rado dolazili u ambijent vrsarskoga pristaništa na svojim pomorskim rutama duž zapadne obale Istre, tako i suvremeni nautičari ukazuju povjerenje vrsarskome pristaništu i marini.

Izgradnjom nautičke marine u Vrsaru značajno je unaprijeđen nautički turizam. Nautičkom marinom učinjen je značajan iskorak u kvaliteti ponude ove destinacije, što dokazuju i nagrade koje marina redovito osvaja. Marina u Vrsaru tijekom cijelog niza godina u više kategorija proglašena je najboljom marinom na istočnom Jadranu od strane specijalizirane njemačke internetske stranice Skippertipps, prvenstveno zahvaljujući kvalitetnoj ponudi koju pruža nautičarima kao i bogatoj opremljenosti marine.