Vrsar, Istra, službeni site turističke zajednice Vrsar

Službene informacije Turističke
zajednice Vrsara

Objavljen javni poziv za uključenje u program certificiranja Eko prijateljskog smještaja Eco Domus

Jedan od općih ciljeva Upravnog odjela za turizam Istarske županije je održivi razvoja turizma u Istri, te razvoj Istre kao kvalitetne turističke destinacije.

Više

Kulturno povijesne znamenitosti u Vrsaru

Naziv Vrsar (tal. Orsera) vrlo je star. U srednjovjekovnim, latinskim dokumentima, ime našega gradića nalazimo u raznim varijantama: Ursaria, Ursarium, Vrsarium, Orsaria…

Više

Casanova Tour

Giacomo Casanova, najpoznatiji svjetski zavodnik, te njegovi posjeti Vrsaru u doba Vrsarske grofovije poslužili su kao inspiracija za Casanova tour. 

Više

Bogata tradicija kulinarstva

U Vrsaru se svi mirisi i okusi stapaju kao skladna uvertira u  prepoznatljivu gastronomiju Istre. Morski plodovi, riba na žaru i mesni specijaliteti ljupkih restorana i autentičnih konoba mali su dio velikog gurmanskog doživljaja koji Vrsar pruža.

Više

Sport, priroda, aktivnosti…

Široka je lepeza sportova i aktivnosti, od tenisa, nogometa, odbojke, košarke pa do boćanja i minigolfa.

Više

Potraži smještaj

CRKVA BLAŽENE DJEVICE MARIJE NA GROBLJU U GRADINI

Izgrađena je 1746., a obnovljena 1881. godine. Jednobrodno je i jednooltarno zdanje. U njoj se nalazi podnožje oltara i šest grobnica u podu. Riječ je o grobljanskoj crkvi koja se nalazi u sklopu groblja Župe Gradina, a nekoć je služila kao grobljanska kapela.

O ovoj crkvi postoji malo podataka. Izgrađena je 1746. godine kao jednobrodno i jednooltarno zdanje s dvama malim prozorima na bočnim zidovima. Na pročelju ima preslicu. Te godine u njezin su pod ugrađeni nadgrobni spomenici s natpisima. Crkva je obnovljena 1881. godine, a u njoj se još nalazi podnožje oltara. Prvotna namjena crkve bila je sepulkralna budući da se s velikom sigurnošću može reći da je izgrađena kako bi se u nju smjestili grobovi gradinskih uglednika koji su preminuli tijekom ožujka 1746. godine, najvjerojatnije tijekom epidemije velikih boginja. Vlč. Josip Kalčić 10. prosinca 2003. popisao je inskripcije nadgrobnih spomenika koji svi datiraju u 1746. godinu.

A(NNO) D(OMIN)I

5′ MARZO

1746

IO SIG(NO).(R)

ZVANE MIKAV

LICH ZVPANO DE GE

LURDIA F(ECE).F(ARE). PER

SI ET PER

EREDI SUI

U prijevodu: Godine Gospodnje 5. ožujka 1746., gospodin Zvane Mikavlić, župan Gradine [Gelurdia=Gradina], dao je postaviti za sebe i svoje nasljednike.

A(NNO) D(OMINI) 9

MARZO

1746

IL SIG(NO).R ZVPANO

MARTIN PRECALI

COMORANTE ASN

MICHIEL DE LE

ME F(ECE).F(ARE). SEPOL

TVRA PER F(I)L(I)O

ET EREDI

SVI

U prijevodu: Godine Gospodnje 9. ožujka 1746. gospodin župan Martin Prekalj, komornik opatije Sveti Mihovil od Lima, dao je postaviti nadgrobni spomenik za sina i svoje nasljednike.

 

A(NNO) D(OMIN)I

31 MARZO

1746

IL SIG(NO).R

TOME IVRMAN

GIVDICE F(ECE).F(ARE). QVE

STA SEPOLTV

RA PER SI

ET ERE

DI SVI

U prijevodu: Godine Gospodnje 31. ožujka 1746. gospodin Toma Juran, sudac, dao je postaviti nadgrobni spomenik za sebe i svoje nasljednike.

A(NNO) D(OMIN)I

IL MARZO

1746

IL SIG(NO).R VIDO

FRANCO GIVDICE

F(ECE).F(ARE). INSIEME QVESTA

SEPOLTVRA CON SIG(NO).R ZV

ANE ET SVI FRATELI

ECIAM FRANCHI

PER NOI

ET PER LI

NOSTRI

EREDI

U prijevodu: Godine Gospodnje ožujka 1746. gospodin Vid Franko, sudac, dao je postaviti ovaj nadgrobni spomenik zajedno sa Zvanom i njegovim sinovima također prezimena Franko, za nas i za naše nasljednike.

 

A(NNO) D(OMIN)I

21 MARZO

1746

MICVLA

CONTESICH

F(ECE).F(ARE). SPOLTVRA

INSIEME CON MATE

CONTESICH

PER NOI ET

PER EREDI NOSTRI

U prijevodu: Godine Gospodnje 21. ožujka 1746. Mikula Kontešić dao je postaviti zajedno s Matom Kontešićem za nas i naše nasljednike.

A(NNO) D(OMIN)I

15 MARZO

1746

IL SIGRESTE

F(R)ANO MARAS

F(ECE).F(ARE). QVESTA SEPOL

TVRA INSIEME CON

SIG(NO).R MARCO MA

RAS PER NOI ET PER LI NOSTRI

EREDI

U prijevodu: Godine Gospodnje 15. ožujka 1746. sakristan Frano Maras dao je postaviti ovaj nadgrobni spomenik zajedno s gospodinom Markom Marasom za nas i za naše nasljednike.