Vrsar, Istra, službeni site turističke zajednice Vrsar

Službene informacije Turističke
zajednice Vrsara

Casanova Tour

Giacomo Casanova, najpoznatiji svjetski zavodnik, te njegovi posjeti Vrsaru u doba Vrsarske grofovije poslužili su kao inspiracija za Casanova tour. 

Više

Kulturno povijesne znamenitosti u Vrsaru

Naziv Vrsar (tal. Orsera) vrlo je star. U srednjovjekovnim, latinskim dokumentima, ime našega gradića nalazimo u raznim varijantama: Ursaria, Ursarium, Vrsarium, Orsaria…

Više

Bogata tradicija kulinarstva

U Vrsaru se svi mirisi i okusi stapaju kao skladna uvertira u  prepoznatljivu gastronomiju Istre. Morski plodovi, riba na žaru i mesni specijaliteti ljupkih restorana i autentičnih konoba mali su dio velikog gurmanskog doživljaja koji Vrsar pruža.

Više

Sport, priroda, aktivnosti…

Široka je lepeza sportova i aktivnosti, od tenisa, nogometa, odbojke, košarke pa do boćanja i minigolfa.

Više

Prirodne ljepote

Od jadranske obale pa do nizinskih i blago brdovitih reljefa u zaleđu, prirodna blaga Vrsara i okolice vrelo su inspiracije putnicima željnim odmora i opuštanja.

Više

Potraži smještaj

CRKVA SVETOG JURJA

Izgrađena je u IX. stoljeću u romaničkome slogu, ali i pod znatnim utjecajem kasnoantičkog i ranobizantskog graditeljstva. Posvećena je svetome Jurju, poznatome prvokršćanskom mučeniku. Crkva ima dvostruku upisanu apsidu i romaničke polukružne prozore. U crkvi se izvorno nalazila pleterna ornamentika. U srednjemu vijeku bila je sjedište istoimene bratovštine.

Mjesto na kojemu je smještena današnja crkva svetoga Jurja slojevit je povijesni lokalitet. U rimsko doba ovdje je postojala rustična vila (villa rustica). Na ovome se mjestu može pretpostaviti postojanje starije crkve iz IV. stoljeća. Ona je bila podignuta kao posljedica donošenja Milanskog edikta 313. godine i izlaska kršćanstva iz prikrivenosti djelovanja. Najstariji očuvani tragovi postojećega crkvenoga zdanja potječu iz IX. stoljeća, što ukazuje na to da je starija crkva posvećena svetome Jurju iz IV. stoljeća porušena na prijelazu kasne antike u srednji vijek.

Druga (postojeća) crkva podignuta na ovome mjestu pripada osobitoj skupini jednobrodnih ranoromaničkih zdanja s upisanom polukružnom apsidom. Bizantske značajke crkvenoga graditeljstva uklapaju se u poznate povijesne okolnosti u Vrsaru. Tada je uz ovdašnje obale te u blizini Svetoga Jurja prolazio plovidbeni pravac. Područje je tada bilo nastanjeno i uključeno u gospodarski i pomorski promet. Crkva se svojim slogom i prepoznatljivim obilježjima (dvostruka upisana apsida, proporcije, tlocrt prozora, luk polukružna prozora) može pouzdano opisati kao romaničko zdanje. Zbog drugih značajki, osobito dimenzija te prozora na južnom pročelju, navodi se da je stilski riječ o detaljima koji se pojavljuju na crkvama u Sredozemlju u kasnoantičko i ranobizantsko doba, ali i u predromaničko doba, odnosno doba franačke vlasti (od VIII. stoljeća) pa sve do otonskoga razdoblja (kraj X. stoljeća).

Današnja crkva utemeljena je na živoj stijeni koja čini pod zdanja. Riječ je o pačetvorinastoj građevini s dvjema upisanim plitkim polukružnim apsidama izvedenim u začelnoj zidnoj masi. U crkvi se spominje postojanje pleterne ornamentike koja njezinu gradnju pouzdano datira u razdoblje IX. stoljeća. Crkvom je nekoć upravljala istoimena bratovština koja je u vlasništvu imala čitav otok. U XIX. stoljeću crkva je bila zarušena (izvori spominju da je bila zarušena 50-ih godina XX. stoljeća), dok su se u drugoj polovici XX. stoljeća vidjeli tek zidovi do visine otprilike 1 do 3 m.

Obnova crkve uslijedila je 1996. godine te je to bio prvi realiziran kulturni projekt tada mlade Općine Vrsar.

U doba prije Drugog svjetskog rata jednom godišnje – o Svetome Jurju (23. travanj) – Vrsarani su odlazili na otok Sveti Juraj, a svake godine na otoku je prigodan glazbeni program održavala tada postojeća vrsarska limena glazba. Danas se na dan svetoga Jurja prema otoku održava plovno hodočašće.