Vrsar, Istra, službeni site turističke zajednice Vrsar

Službene informacije Turističke
zajednice Vrsara

Objavljen javni poziv za uključenje u program certificiranja Eko prijateljskog smještaja Eco Domus

Jedan od općih ciljeva Upravnog odjela za turizam Istarske županije je održivi razvoja turizma u Istri, te razvoj Istre kao kvalitetne turističke destinacije.

Više

Kulturno povijesne znamenitosti u Vrsaru

Naziv Vrsar (tal. Orsera) vrlo je star. U srednjovjekovnim, latinskim dokumentima, ime našega gradića nalazimo u raznim varijantama: Ursaria, Ursarium, Vrsarium, Orsaria…

Više

Casanova Tour

Giacomo Casanova, najpoznatiji svjetski zavodnik, te njegovi posjeti Vrsaru u doba Vrsarske grofovije poslužili su kao inspiracija za Casanova tour. 

Više

Bogata tradicija kulinarstva

U Vrsaru se svi mirisi i okusi stapaju kao skladna uvertira u  prepoznatljivu gastronomiju Istre. Morski plodovi, riba na žaru i mesni specijaliteti ljupkih restorana i autentičnih konoba mali su dio velikog gurmanskog doživljaja koji Vrsar pruža.

Više

Sport, priroda, aktivnosti…

Široka je lepeza sportova i aktivnosti, od tenisa, nogometa, odbojke, košarke pa do boćanja i minigolfa.

Više

Potraži smještaj

ŽUPNA CRKVA SVETOG ANDRIJE

Izgrađena je u XVI. stoljeću na mjestu starijeg zdanja iz XI. stoljeća od kojega je ostala očuvana apsida koja je izbočena na sjevernom zidu današnje crkve. Proširena je u XVIII. stoljeću i obnovljena 1975. i 2013. godine. Na pročelju ima preslicu s dvama oknima i jednim zvonom. To je jednobrodno zdanje sa sakristijom. Izvorno je ova crkva bila mala (apsida je široka samo 1,5 m) i vjerojatno središnjega tlorisa s apsidalnim nišama. Apsida je vrlo slična apsidi crkve svetog Mihovila arkanđela na Limu. U crkvi su tri oltara, svi su kameni s drvenim retablima. 

Na lokaciji današnje župne crkve u Gradini nekoć je postojala starija crkva koja je podignuta najkasnije u XI. stoljeću. U građevinskom tijelu današnje crkve razabire se apsida izbočena u sjevernome zidu koja je vidljiva iznutra i izvana, a pripadala je starijoj crkvi. Apsida je široka 1,5 m te ukazuje na vrlo male dimenzije starije crkve. Apsida se nalazi na sjevernoj strani crkve, što je jedinstveni slučaj koji navodi na zaključak da je ovo staro crkveno zdanje vjerojatno imalo središnji tloris s apsidastim nišama. Zid apside nepravilno je građen lomljenim kamenjem malih dimenzija koje je položeno u bogat namaz žbuke. U ovoj se činjenici (izrazito rustikalnom izričaju arhitektonskoga sloga) prepoznaje naznaka domaćih (pučkih) zidara. Ova starija crkva postojala je još u XV. stoljeću kada je zabilježena na zemljovidu redovnika Maura koji prikazuje feud Sveti Mihovil nad Limom i okolna imanja. Starija crkva uništena je u XVI. stoljeću, kada je podignuta današnja crkva, pri čemu je očuvanom ostala samo spomenuta apsida.

Današnja crkva proširena je u XVIII. stoljeću i obnovljena 1975. i 2013. godine. Na pročelju ima preslicu s dvama oknima i jednim zvonom. U crkvi se nalaze tri oltara, svi su kameni s drvenim retablima. Glavni oltar okrenut je puku, ima kameno svetohranište i palu s prikazom svetog Andrije, titulara crkve, zajedno s likovima Blažene Djevice Marije s Djetićem, svetog Romualda i svete Sofije. U nišama iza oltara nalaze se prikazi svetog Mihovila i Romualda. Na desnome oltaru nalazi se ulje na platnu s prikazom blaženika Miroslava Bulešića čije su moći umetnute u glavni oltar. U crkvi se također nalazi kamena krstionica s gornjim dijelom sačinjenim od drveta te reljefno oblikovana kamenica za svetu vodu.