Vrsar, Istra, službeni site turističke zajednice Vrsar

Službene informacije Turističke
zajednice Vrsara

Limes Bike Tour 6.5.2017.

Rekreativna biciklijada Limes Bike Tour ove godine nudi dva različita itinerera (staza Hobby 17 km i staza Sport 36 km) i  otvorena je za sudionike svih dobnih skupina, različitih zahtjevnosti (težine) a posebno je zanimljiva za obitelji s djecom (staza Hobby).

Više

Prirodne ljepote

Od jadranske obale pa do nizinskih i blago brdovitih reljefa u zaleđu, prirodna blaga Vrsara i okolice vrelo su inspiracije putnicima željnim odmora i opuštanja.

Više

Dođite u Vrsar već sada i uživajte u suncu

Ne čekajte ljeto.
Dođite u Vrsar već sada i uživajte u suncu, mekoj toplini, bljesku morske površine i mirisima proljeća.

Više

Jutarnja šetnja

Vrsar je od srednjega vijeka smješten na istaknutom brežuljku neposredno uz obalu Jadrana što uvjetuje i postojanje izvrsnih položaja s kojih su dobro vidljivi ovdašnji otoci, otočići, uvale i dražice.

Više

Potraži smještaj

Vrsarski arhipelag

Otok Sv. Juraj

Otok Sveti Juraj najmarkantnije je prirodno obilježje Vrsarštine. Riječ je o otoku tik uz obalu koji se primjereno održava i uređuje što ga čini idealnim jednodnevnim izletničkim odredištem.

Otok netaknutošću, ranosrednjovjekovnom kamenom crkvicom, starim kamenolomom, plažama i vegetacijom s dominantnim hrastom crnikom te ponešto borova čini opuštajući i u prirodu uklopljen ambijent za dokolicu i opuštanje.

Na Svetom Jurju postoji nekoliko pješačkih staza koje premrežavaju otok i omogućuju posjet svim njegovim dijelovima. Na njemu se može boraviti danju, a s njegove istočne strane, ispod crkve svetog Jurja, nalazi se prigodno sidrište za pristup.

Mnogi posjetitelji rado će preplivati kratku razdaljinu između kopna i otoka te si priuštiti jedinstvenu, pomalo drugačiju, vizuru vrsarskoga staroga grada, pristaništa i marine.

Uređenim stazama, starim kamenolomom, obnovljenom romaničkom crkvom i vizurama koje se s njega pružaju na vrsarsku marinu i stari grad, Sveti Juraj zasigurno čini jedan od prepoznatljivijih biljega Vrsara i Vrsarštine.

Limski zaljev – Čudesna prirodna atrakcija

Na južnom rubu naselja već se otvara Limski kanal koji, 12 kilometara uvučen u kopno, vijuga duboko na istok, u srce istarskog tla. U Limski zaljev pritječu slatke vode podzemnih izvora, a njegova vodena masa ima specifičnu plavo-zelenu boju.

Uz Romualdovu spilju smještenu na istočnom kraju Limskog kanala vezana je legenda o benediktinskom pustinjaku Sv. Romualdu. U pećinu se ulazi kroz otvor širok svega pola metra, dok se stotinjak metara duga unutrašnjost sastoji od više povezanih prostorija.

Šuma Kontija

U zaleđu Vrsara se na 64 hektara prostire Kontija, odlično očuvana šuma bijelog graba. Stara više od 140 godina, šuma Kontija ima status posebnog šumskog rezervata, a stanovnici je smatraju važnim simbolom lokalnog kraja.

Vrsarsko zaleđe – Crvenično vrsarsko zaleđe

Cjelokupno područje Vrsara pripada zapadnoistarskoj krškoj ravni, području obilježenom zemljom crvenicom koje se od obale blago uzdiže prema dinamičnijim srednjoistarskim krajolicima. Obilježja ove krške ravni dobro se razabiru kada se cestom od Vrsara krene u smjeru Gradine, pa otamo preko sela Marasi u smjeru sutlovrečke općine.

U priobalnom krajoliku oko Vrsara razabiru se i brojni istaknuti brežuljci, dok se krajolik prema Limskome zaljevu pretvara u kršku ravan i proteže se sve do Kloštra ispod kojega završava Limski zaljev i počinje suho korito Drage.

Zaleđe Vrsara obilježeno je pojavom tipičnih geomorfoloških oblika svojstvenih kršu: slojem crvenice koji pokriva krške stijene, blagim krškim udolinama te na određenim mjestima ograničenim pojavama škrapa i škrapara.

Ambijent vrsarskoga zaleđa čini zanimljivo prirodno i ladanjsko okruženje u kojemu su skladno smještena okolna sela. Stariji dijelovi tih seoskih naselja odlikuju se kamenom zidogradnjom i markantnim slogom tradicijske istarske arhitekture te zasigurno čine primamljiv ambijent.