Tour has been succesfully added to your trip planner!

Novi sustav gospodarenja otpadom

Poštovani gosti, poštovani vlasnici kuća i apartmana za odmor,


Prema novom sustavu gospodarenja otpadom osiguran je individualni pristup javnoj usluzi koji zahtijeva postavljanje spremnika unutar svog posjeda ili korištenje magnetske kartice za polu-ugrađene spremnike

Otpad iz svih naselja na području Općine Vrsar-Orsera odvozi se petkom - miješani komunalni otpad svakog petka, a ostale frakcije komunalnog otpada petkom po dostavljenom rasporedu.

Zeleni otpad (ostaci nakon orezivanja živica, palmi, ukrasnog bilja…) odlaže se u za to namijenjene vreće koje se podižu u prostorijama Općine Vrsar-Orsera. Napunjene vreće ostavljaju se četvrtkom pored kućnog praga, a petkom ih, isključivo po pozivu na telefonski broj koji je otisnut na vreći, odvoze i otpad zbrinu na kompostani djelatnici komunalnog poduzeća Usluga Poreč d.o.o.


U 2020. godini stavljeno je u upotrebu reciklažno dvorište Gradina na adresi Gradina12c, na kojem je građanima - fizičkim osobama koje imaju prebivalište ili boravište ili posjeduju nekretninu na području općina Vrsar-Orsera  omogućeno besplatno adekvatno, zakonom propisano, odlaganje otpada nastalog u kućanstvu.


Reciklažno dvorište otvoreno je 6 dana u tjednu (osim nedjelje) i pristupačno svima direktno s lokalne ceste Gradina-Marasi.

 Radno vrijeme reciklažnog  dvorišta je:

Reciklažno dvorište ne radi nedjeljom, blagdanima i neradnim danima.

Na reciklažnom dvorištu građani mogu besplatno odložiti veće količine papira, kartona i plastike, metalne predmete, tekstil, krupnije plastične predmete, daske, staklo, keramiku, sve vrste baterija, ambalažu u kojoj su se nalazile razne kemikalije, ostatke boja i lakova, spremnike pod tlakom (sprejeve), električni i elektronički otpad, male kućanske aparate, namještaj i madrace (do 3 m3 godišnje)…, te do 400 kg građevinskog otpada godišnje.


Implementirani sustav sakupljanja i odvoza otpada omogućuje svakoj osobi jednostavno i brzo zbrinjavanje otpada koji nastaje u kućanstvu. Stoga, ne postoji opravdanje za odbacivanje otpada na javnim površinama, šumskim putevima, šumama, livadama…


U slučaju poznatog zagađivača prirode i javnih površina, tim počiniteljima slijedi kazna u visini 900,00-5.000,00 kn i čišćenje površine o svom trošku.


Hvala unaprijed na suradnji i nastojanju da naš lijepi gradić ostane čist i nezagađen.

 

Općina Vrsar-Orsera

Turistička zajednica općine Vrsar