Tour has been succesfully added to your trip planner!

Vrsar kao primjer destinacije koja participativnim upravljanjem razvija turizam posebnih interesa

Na 8. Međunarodnom kongresu povijesnih gradova koji se upravo održava u Solinu Općina Vrsar-Orsera predstavljena kao primjer destinacije koja participativnim upravljanjem razvija turizam posebnih interesa. Studenti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Katarina Bratulić, Matteo Legović, studenti diplomskog studija Kulture i turizma i Ivona Pilinger, studentica Arheologije, pod mentorstvom doc.dr.sc. Nataša Urošević predstavili su rad "Turizam posebnih interesa i participativno upravljanje baštinom u kontekstu (post)pandemijskog turizma: Primjer Općine Vrsar".

Zahvaljujemo se studentima i mentorici što su prepoznali rad Turističke zajednice i Općine Vrsar-Orsera u smjeru participativnog upravljanja turizmom, te im želimo puno uspjeha na konferenciji!

Solin Kongres Povijesnih Gradova Studenti UNIPU

"Turizam posebnih interesa i participativno upravljanje baštinom u kontekstu (post)pandemijskog turizma: Primjer Općine Vrsar", Katarina Bratulić, Matteo Legović i Ivona Pilinger