Tour has been succesfully added to your trip planner!

Uputa za popunjavanje obrasca TZ2

Poštovani iznajmljivači,

podsjećamo Vas na zakonsku obvezu predaje TZ2 obrasca koji se podnosi nadležnoj Poreznoj upravi - prema mjestu prebivalištu za 2023. godinu do 15.1.2023. godine.


Obrazac TZ 2 iznajmljivači mogu predati na slijedeći način:

 

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE  TZ2 OBRASCA:
1. Područni ured i ispostava Porezne uprave nadležna prema prebivalištu osobe – građanina ili u uobičajenom boravištu.
2. Opći podaci o obvezniku plaćanja članarine: OIB, ime i prezime osobe – građana, adresa prebivališta ili uobičajenog boravišta,

  1. Šifra/naziv općine/grada prebivališta ili uobičajenog boravišta osobe – građana

  2. Obračun članarine turističkoj zajednici za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. godine


Redni broj 1. – 8.
– Redni broj 1: Upisuje se broj kreveta (osnovnih) u sobi, apartmanu ili kući za odmor sukladno rješenju

-Redni broj 2: upisuje se broj pomoćnih kreveta sukladno rješenju

Redni broj 9.
– Ukupno obračunani iznos
Redni broj 16.
– Označava se način plaćanja članarine na način da se potvrdi jednokratna uplata ili obročno plaćanje
Redni broj 17.
– Upisuje se ukupni iznos primitka iz 2022. godine (iz evidencije prometa  - Obrazac EP)


Napomena:
* Turistička članarina se više ne obračunava kao umnožak prihoda kojeg smo ostvarili u prethodnoj godini i koeficijent razreda turističkog mjesta!
* Rok za predaju TZ2 obrasca:  do 15. siječnja 2023. godine
* U privitku šaljemo primjer ispunjenog TZ2 obrasca za iznajmljivače s područja Općine Vrsar koji imaju npr. 4 registrirana glavna kreveta i 2 registrirana pomoćna kreveta.
* U obrascu ispunjavate registrirani broj kreveta i iznos primitka koji ste prema evidenciji prometa ostvarili u 2022. godini.

*Turistička članarina plaća se jednokratno do 31. 7. 2023.  ili obročno u 3 rate ( do 31.7., 31.8. i 30.9.2023)

* Iznose je potrebno navesti u eurima: broj registriranih osnovnih kreveta x 5,97 eur, broj registriranih pomoćnih kreveta x 2,99 eur

*Podaci za uplatu: 

UPLATITELJ: Ime i prezime, te adresa prebivališta iznajmljivača

PRIMATELJ: TZO Vrsar 

MODEL: 67 

BROJ RAČUNA PRIMATELJA: HR1910010051751627156

POZIV NA BROJ ODOBRENJA: OIB iznajmljivača 

OPIS PLAĆANJA: turistička članarina 2023. 

TZ2 Obrazac možete preuzeti OVDJE 

PRIMJER ISPUNJENOG TZ2 OBRASCA 

NN 148/2022 (16.12.2022.) PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GODIŠNJEM PAUŠALNOM IZNOSU ČLANARINE ZA OSOBE KOJE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU I NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU I O OBRASCIMA TZ ZA PLAĆANJE ČLANARINE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI