Upute za iznajmljivače

Popis obveza koje treba ispunjavati svaki iznajmljivač tijekom svog poslovanja:

 

 1. rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (Ured za gospodarstvo, Poreč)

 2. standardizirana ploča

 3. popis gostiju (vodi se putem eVisitor-a)

 4. cjenik (nije potrebno ovjeravati)

 5. računi

 6. evidencija prometa

 7. plan evakuacije

 8. kutija prve pomoći

 9. kućni red

 10. obavijest o načinu podnošenja prigovora gosta

 11. plaćanje godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe (3 rate – dospijeće 31.07.,31.08.,30.09.)

 12. plaćanje godišnjeg paušalnog poreza 

 13. plaćanje turističke članarine  (3 rate – dospijeće 31.07.,31.08.,30.09. ili jednokratno do 31.07.)  

 14. normativi namirnica, pića i napitaka (ukoliko iznajmljivač pruža usluge doručka)

 

Preuzmite dokument UPUTE ZA IZNAJMLJIVAČE SOBA, APARTMANA I KUĆA ZA ODMOR.pdf

 

RJEŠENJE O ODOBRENJU ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od nadležnog ureda. Nadležni ured dužan je riješiti o zahtjevu u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

Rješenje o odobrenju prestaje važiti smrću iznajmljivača ili odjavom iznajmljivača danom navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave nadležnom uredu.               

Rješenja izdaje  Upravni odjel za turizam Istarske županije  - Ispostava Poreč, Obala M.Tita 4, tel.052 371 308 (prijam stranaka: ponedjeljak i petak od 9:00 do 11:00; utorak od 12:30 do 15:30; srijeda po pozivu).

Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se:

- usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koje se ne ubrajaju pomoćni kreveti,

- usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina starosti,

- usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor

STANDARDIZIRANA PLOČA

Proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva turizma i sporta za izradu ploča:

Kordun – Lav d.d. - Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; e-mail: prodaja-lav@kordun.hr

Jaguar d.o.o. - Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; e-mail: jaguar@post.htnet.hr

Binar d.o.o. - Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: binar@st.htnet.hr

Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić - Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; e-mail: mikic@gmail.com

Negras d.o.o. , Županićeva 6, 52440 Poreč; tel: 052/431-046; 091/1904 965; 091/5230 380; e-mail: info.negras@gmail.com

Tramax d.o.o., Mažuranićevo šetalište 26, 21000 Split; tel: 021/548-808; e-mail: info@tramax.hr

Skripta tisak d.o.o. , F. Kuhača 12, 31000 Osijek; tel: 031/203-900, fax: 031/215-960; e-mail: tisak@skripta.hr

Condor B&B d.o.o., Križine 8, 21000 Split; tel: 021/460-143, e-mail: condor.split@gmail.com

Signoprom d.o.o., Rašenički put 10/5, 10000 Zagreb, telefon +01/3890688, e-mail signoprom@signoprom.hr

 

 

POPIS GOSTIJU

Prema čl.1 st.2 Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici popis turista vodi se, a prijava i odjava turista obavljaju se putem sustava eVisitor, kao središnjeg elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

Goste je potrebno prijaviti i odjaviti u roku od 24 sata od njihova dolaska/odlaska.

 

CJENIK

Cjenik mora biti vidno istaknut u svakom objektu (sobi, apartmanu, kući za odmor, kampu) i nije ga potrebno ovjeravati.

Iznajmljivači koji su obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe, dužni su cijenu turističke pristojbe uračunati u cijenu usluge smještaja (ne smije biti posebno istaknuta). Na cjeniku je bitno staviti opasku kojem razredu turističkog mjesta pripada smještajni objekt kao i iznos paušala turističke pristojbe po postelji.

Iznajmljivač koji izuzev smještaja pruža usluge doručka, polupansiona i pansiona gostima, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako takve usluge pruža, i pružiti usluge po  utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu (ne treba ovjeriti).

Cjenik mora sadržavati sljedeće stavke:

 1. Osnovni podaci iznajmljivača (naziv smještaja, ime i prezime vlasnika, adresa i OIB)

 2. Naziv usluge (noćenje za 2 osobe, noćenje s doručkom, najam apartmana…)

 3. Vrsta naplate (po noćenju, po osobi, po smještaju, tjedno….)

 4. Termin (unijeti sve termine u kojima se cijena razlikuje, sezone…)

 5. Cijena (obavezno mora biti izražena u kunama, eure dodati za razumijevanje stranim gostima)

 6. Turistička pristojba (ako je uključena u cijenu navesti i taj podatak, plus obavezno napisati iznose)

 7. PDV (ako niste obveznik PDV-a navesti da on nije uključen, ako cijena sadrži PDV onda posebno izraziti neto cijenu i iznos PDV-a)

 8. Dodatne usluge (mogu biti: kućni ljubimci, klima, čišćenje, doručak, parking… Dok primjerice: najam bicikla, prijevoz, najam ležaljki, brodice i sl. ne možete navesti ukoliko nemate potrebne dozvole za obavljanje tog posla)

 9. Datum važenja cjenika (navesti datum od kada je taj cjenik važeći, pri dnu cjenika)

 10. Potpis (Vlastoručni potpis iznajmljivača čije je ime na Rješenju)

 

RAČUN

Za svaku pruženu uslugu dužni ste gostu ispostaviti račun. Cijene na računu moraju biti istovjetne cijenama na cjeniku. Svaki račun mora sadržavati:

 1. Mjesto izdavanja, broj računa, datum izdavanja računa

 2. Ime (naziv), adresu i OIB

 3. Vrstu i količinu proizvoda i usluga koje ste pružili/prodali

 4. Cijenu usluga i proizvoda koje ste pružili/prodali

 5. Domaćinstvo nije u sustavu PDV-a ili iznos PDV-a (ako ste u sustavu PDV-a)

 6. Iznos popusta ako ste gostu dali popust na usluge

 7. Ukupan iznos koji gost treba platiti

 8. Naznaku da je turistička pristojba uključena u cijenu ako ste „paušalac“

EVIDENCIJA PROMETA

Iznajmljivač je dužan svaki izdani račun (koji je izdao gostu ili agenciji) upisati u knjigu Evidencija o prometu ili u EP obrazac.  Knjiga se može kupiti u „Narodnim novinama“ pod šifrom IX-360, a EP obrazac možete preuzeti  OVDJE

 

PLAN EVAKUACIJE

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Prilog I.-IV.) svaki objekt treba imati plan evakuacije pravilno postavljen na izlazu iz objekta.

 

KUTIJA PRVE POMOĆI

Prema čl.5 st.5 Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu u objektu moraju biti osigurana sredstva za pružanje prve pomoći odnosno kutija prve pomoći.

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA GOSTA

Sukladno odredbama članka 10. Zakona o zaštiti potrošača iznajmljivač je dužan omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.

 

PLAĆANJE GODIŠNJEG PAUŠALNOG IZNOSA TURSTIČKE PRISTOJBE

Visina paušalne turističke pristojbe vezana je za osnovni i pomoćni krevet te iznosi – 46,45 eur (350,00 KN) po krevetu. Iznajmljivač  turističku pristojbu plaća paušalno odjednom ili u tri jednake rate:     

I. rata - najkasnije do 31. srpnja

II. rata - najkasnije do 31. kolovoza,

III. rata - najkasnije do 30. rujna.

Ukoliko ste registrirani kao obrt ili poduzeće turističku pristojbu plaćate po osobi po noćenju.

Informaciju o visini turističke pristojbe, te kako plaćati turističku pristojbu možete dobiti u Turističkoj zajednici a postoji i mogućnost listanja zaduženja (uplatnica) direktno iz sustava eVisitor.

Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa turističke pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 92/09) je ukinut sa 01.01.2020.

 

PLAĆANJE GODIŠNJEG PAUŠALNOG POREZA

Godišnji paušalni porez plaća se prema registriranim osnovnim krevetima (pomoćni ležajevi oslobođeni su plaćanja poreza) i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja.

Visina paušalnog poreza  vezana je razred turističkog mjesta:

Razred A (VRSAR) – 39,82 eur (300,00 Kn)

Razred D (BEGI, BRALIĆI, DELIĆI, FLENGI, GRADINA, KLOŠTAR, KONTEŠIĆI, MARASI) - 19,91 eur (150,00 Kn)

Paušalni porez plaćaju svi iznajmljivači koji posjeduju Rješenje o odobrenju pružanja usluga u domaćinstvu, osim onih koji su u sustavu PDV.

Porezna uprava više ne šalje uplatnice već samo obavijest u kojoj su navedeni rokovi uplate i iznosi poreza po ratama (kvartalno).

 

PLAĆANJE TURISTIČKE ČLANARINE

Turistička članarina plaća se u godišnjem paušalnom iznosu od 5,97 eur (45,00 kn) za stalne krevete i 2,99 eur (22,50 kn) za pomoćne (od 01.01.2020.) Iznimno, zbog pandemije, u 2020. i 2021. plaćalo se 2,99 eur (22,50 kn) po stalnom krevetu i nije se plaćala članarina za pomoćne krevete.

Obrazac TZ2 za 2023. godinu predaje se u poreznu upravu do 15.1.2023.

Iznajmljivači s prebivalištem na području općine Vrsar obrasce mogu slati poštom na adresu: POREZNA UPRAVA, ISPOSTAVA POREČ, Mate Vlašića 20, 52440 Poreč.

 

NORMATIVI NAMIRNICA, PIĆA I NAPITAKA

Ukoliko iznajmljivač pruža usluge doručka potrebno je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka i pružiti usluge po utvrđenim normativima, te na zahtjev normativ predočiti gostu.

 

PRIJAVA GOSTIJU PUTEM SUSTAVA EVISITOR

eVisitor – informacijski sustav za prijavu i odjavu turista – obveza od 01.01.2016. godine

Prema članku 21. Zakon o turističkoj pristojbi iznajmljivač je dužan u roku od 24 sata po dolasku prijaviti goste Turističkoj zajednici, te u roku od 24 sata odjaviti njihov boravak.

Dana 20. studenoga 2015. u Narodnim novinama br. 126/15 objavljen je Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici kojim je sustav eVisitor propisan kao centralno mjesto prijave i odjave turista, naplate turističke pristojbe i statističkog upravljanja podacima o obveznicima i turistima.

Od 01. siječnja 2016. godine više ne vrijede dosadašnji načini prijave i odjave turista, nego se prijava i odjava izvršava isključivo putem novog informacijskog sustava eVisitor (www.evisitor.hr). Sustav eVisitor dostupan je putem Interneta kao web aplikacija bez potrebe za dodatnim instaliranjem na računalo i besplatan je za sve korisnike.

Za rad u sustavu eVisitor potrebno je da obveznik prvi puta osobno dođe u Turističku zajednicu koja će izdati korisničke podatke, i to korisničko ime, lozinku i TAN tablicu za korištenje sustava. Prilikom preuzimanja podataka obavezno je predočiti identifikacijski dokument i rješenje o pružanju usluga ili u slučaju vlasnika kuće ili stana za odmor i stanovnika općine/grada odgovarajući dokaz o vlasništvu nekretnine. Nužno je da korisničke podatke preuzme ovlaštena osoba obveznika (vlasnik, direktor), a u slučaju da podatke preuzme opunomoćena osoba, mora imati pismenu punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.