Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica općine Vrsar uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

 

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

 

Pravo na pristup informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici općine Vrsar.

Obrazac zahtjeva za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti :

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Više informacija možete pronaći na Internet stranicama https://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir/upute-smjernice-obrasci/

 

Službenik za informiranje u Turističkoj zajednici općine Vrsar:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona p pravu na pristup informacijama za 2021. godinu 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu