Tour has been succesfully added to your trip planner!

Starogradska jezgra

Stara gradska jezgra Vrsara premrežena je uskim i tipično srednjovjekovnim uličicama od kojih svaka u nekom svojemu dijelu otvara nov ambijent trga, balkona, tradicijske arhitekture, skučenosti ili vizure, bilo one starogradske bilo morske. Neke su popločene kamenom, neke imaju oblik stubišta, a neke su vrlo strme te se u njima ogleda istaknutost položaja gradske jezgre. 

Vrsarski stari grad baštini srednjovjekovni koncept utvrđenoga grada i raster ulica. Njegove su ulice uske, uglavnom nejednolike širine, vrlo krivudave te se provlače gradskim tkivom među brojnim zgradama. Sve vrsarske ulice uspinju se, odnosno spuštaju te slijede prirodnu fizionomiju brežuljka na kojemu je smješten Vrsar. Takav skučeni ambijent čini se kao kakav labirint te svaki ugao, uspon ili križanje s drugom uličicom otvara te otkriva kakav novi arhitektonski detalj (prozor, balkon, stubište, portun ili ulaz), a time i jednu mikroarhitektonsku ambijentalnu cjelinu – za putnika, gosta ili turista svojevrstan izazov i iznenađenje.

Vrsar - podrijetlo naziva

Naziv Vrsar (tal. Orsera) nalazimo u raznim varijantama: Ursaria, Ursarium, Vrsarium, Orsaria. U korjenu naziva Ursaria sačavala se staromediteranska riječ “ur” koja znači izvor.

Historic Centre (50)

Vrsar je naselje koje se urbanistički oblikovalo od prijelaza kasne antike u srednji vijek, a cjelovito je unutar zidina oblikovano u srednjemu vijeku. 

Općinski trg još se naziva i Komunalni trg. U graditeljskom smislu oblikovan je u srednjem vijeku na lokaciji iznad malih gradskih vrata. Tijekom povijesti tu se nalazila župna crkva, zvonik, stup srama na njegovoj sredini, tržnica i mjesto gdje su se ubirale feudalne dadžbine. Služio je i kao publicitetno mjesto jer su upravo ovdje vlasti objavljivale propise i različite naredbe. Tu su se izvršavale kazne kada se željelo osigurati javnost kažnjavanja. Današnji izgled trg je poprimio tijekom austrijske vlasti u Istri, a konačni izgled postignut je u prvoj polovici XX. stoljeća rušenjem stare župne crkve svetog Martina i pripadajućega joj zvonika upravo radi njegova proširenja. Općinski trg danas se zove Trg Degrassi.