Jedi zdravo, čuvaj plavo

NAZIV PROJEKTA: JEDI ZDRAVO, ČUVAJ PLAVO!

UKUPAN IZNOS TROŠKOVA: 148.975 HRK

UDIO JAVNE POTPORE: 100%

CILJ PROJEKTA: 

Projekt  JEDI ZDRAVO, ČUVAJ PLAVO! ima za cilj razviti model edukativne manifestacije za integraciju ribarskog i turističkog sektora u skladu sa zdravim načinom prehrane i održivim korištenjem morskih resursa. Projekt će kroz edukativne aktivnosti povećati znanje, kapacitet i stručnost ciljnih skupina mladih, lokalnog stanovništva, te sadašnjih i budućih ugostitelja, te  potaknuti kvalitetnu međugeneracijsku obnovu ponuđača proizvoda ribarstva i akvakulture i uspostaviti novi model manifestacije koji će biti u skladu sa zdravim načinom prehrane i održivim korištenjem morskih resursa.

Kroz aktivnosti projekta osposobit će se mlade, sadašnje i buduće pružatelje usluga u ugostiteljstvu i turizmu kako bi na inovativan i privlačan način promovirali konzumaciju lokalne ribe i morskih organizama, spoznali i usvojili informacije o dobrobitima konzumacije ribe i morskih proizvoda za ljudski organizam i usvojili dio ribarske tradicije koji će se tako prenijeti na mlađe generacije. Sve će se edukacije implementirati na način da razvijaju svijesti o savjesnom korištenju ribarstvenih resursa, zaštiti mora i voda. 

Ekološkim i održivim pristupom aktivnostima projekta, kroz edukacije i praktičan primjer promovirati će se održiv pristup ribarstvu i turizmu, te podizati svijesti mladih, lokalnog stanovništva i posjetitelja o savjesnom korištenju ribarskih resursa, te važnosti zaštite mora i voda.