Tour has been succesfully added to your trip planner!

Fotomontaže učenika Srednje škole za primijenjenu umjetnost i dizajn iz Pule

Prilikom posjeta Parku skulptura Dušana Džamonje, zadan je kreativni izazov učenicima Srednje škole primijenjenih umjetnosti i dizajna iz Pule.

Pod mentorstvom profesora Alena Floričića, učenici 2. razreda kiparskog smjera su koristeći digitalnu fotomontažu, fiktivno dislocirali skulpture iz Parka na različite lokacije kao što su Višnjan, Pula, okolica Rovinja, Medulin te fiktivnu “Bikini dolinu” iz Spužva Boba. Odgovori na izazov su vješto smješteni u prostor, neki su uvećani i sve u svemu, posebni.

Osim iznimno zanimljivih rješenja tim stvaralačkim izazovom ostvaren je dijalog između dva naraštaja kipara, dijalog između materijalnog i digitalnog svijeta, volumena i prostora, 20. i 21. stoljeća, dijalog između majstora i učenika.

Zahvaljujemo ovim putem učenicima i školi što su svojim dolaskom i radovima dali svoj doprinos kreativnom stvaralaštvu te time proširili identitet i smisao našega Parka. <3

Učenike je kroz park provela naša Rosana Giusti, magistra likovne pedagogije, kojoj se ovim putem također zahvaljujemo.

A koja se fotomontaža VAMA najviše sviđa? :)

Viktoria Kanalas

2. razred, kiparski smjer: FOTOMONTAŽA 1, lokacija: Višnjan D.Džamonja: Metalna skulptura 75 C, 1972. Korten čelik

Viktoria Kanalas 2.R. Fotomontaža 1
Viktoria Kanalas 2.R. Fotomontaža 2

Viktoria Kanalas

2. razred, kiparski smjer: FOTOMONTAŽA 2, lokacija: dvorište ŠPUD Pula D.Džamonja: Metalne kugle, 2005. lanac

Marin Rosanda

2. razred, kiparski smjer: FOTOMONTAŽA, lokacija: dvorište ŠPUD Pula D.Džamonja: Skulptura – BT, 1985., bijeli cement

Marin Rosanda 2.R. Fotomontaža 3
Henri Šuran 2.R. Foto Montaža.

Henri Šuran

2. razred, kiparski smjer: FOTOMONTAŽA, lokacija: Autobusni kolodvor Pula D.Džamonja: Metalna skulptura ALP – IX, 1988., aluminij i poliester

Mark Marić

2. razred, kiparski smjer: FOTOMONTAŽA, lokacija: Bikini dolina Spužva Boba D.Džamonja: Metalna skulptura 97, 1985., Korten čelik

MARK MARIĆ 2.R. FOTOMONTAŽA 1
Masha Labinjan 2.R. Foto Montaža (2) (1)

Masha Labinjan

2. razred, kiparski smjer: FOTOMONTAŽA, lokacija: okolica Rovinja D.Džamonja: Skulptura LXX M /1, 1970., mramor

Enna Počerek

2. razred, kiparski smjer: FOTOMONTAŽA 1, lokacija: Medulin, riva D.Džamonja: Metalna skulptura – CF, 1985., Korten čelik

Enna Počerek 2.R. Fotomontaža 1
Enna Počerek 2.R. Fotomontaža 2

Enna Počerek

2. razred, kiparski smjer: FOTOMONTAŽA 2, lokacija: dvorište ŠPUD Pula D.Džamonja: Metalna skulptura – 92, 1980., Korten čelik

Zara Buždon

2. razred, kiparski smjer: FOTOMONTAŽA, lokacija: dvorište ŠPUD Pula D.Džamonja: Metalna skulptura 75 C, 1972. Korten čelik

Zara Buždon 2.R. Fotomontaža