Tour has been succesfully added to your trip planner!

Izvrsna kakvoća mora za kupanje u Vrsaru

Sezona kupanja je već odavno počela,  pa se na području Istarske županije krenulo s provedbom Programa praćenja kakvoće mora za kupanje. Program je izrađen na temelju Uredbe o kakvoći mora za kupanje, koja je usklađena s Direktivom o upravljanju kakvoćom voda za kupanje.

Uredbom se propisuju standardi kakvoće mora za kupanje na morskoj plaži, granične vrijednosti mikrobioloških pokazatelja kao i druge značajke mora. Provedba Programa je ugovorno povjerena Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije.

More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na dvije mjerne točke ili na 100% uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje na području općine Vrsar-Orsera.