Tour has been succesfully added to your trip planner!

Zdravstvene usluge za turiste - informativni letak

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije pripremio je letak u četiri jezične varijante (HR, DE, EN i IT) sa informacijama o zdravstvenim uslugama za turiste u javnim ustanovama u Istarskoj županije za ljeto 2023. godini.

Županijske zdravstvene ustanove temeljem ugovornih obveza s HZZO-om pružaju usluge
domaćim i stranim turistima koji borave na području Istarske županije. U slučaju potrebe za neodložnom medicinskom pomoći, turisti ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod
jednakim uvjetima kao hrvatski osiguranici uz uvjet da imaju važeću europsku karticu
zdravstvenog osiguranja (EKZO). Domaći turisti zdravstvenu zaštitu ostvaruju na temelju
važeće iskaznice HZZO-a.

* Za sva hitna stanja koja ugrožavaju život ili teško narušavaju zdravlje
pozovite hitnu medicinsku pomoć na broj 194

U nastavku na poveznici nalazi se više informacija o uvjetima i načinu
ostvarivanja zdravstvene zaštite turista:

LETAK ZA TURISTE 2023. - HR

LETAK ZA TURISTE 2023. - ENG

LETAK ZA TURISTE 2023. - DE 

LETAK ZA TURISTE 2023. - IT