Tour has been succesfully added to your trip planner!

Vrsarski zvonik

Vrsarski zvonik nova je građevina, izgrađena je 1991. godine. Visok je 40 m, podijeljen je u pet dijelova, u njemu se nalaze tri zvona, ali nisu u funkciji. U zvoniku je smještena izložba starih vrsarskih zvona, a koristi se i kao vidikovac jer s njega se pruža najljepši i najširi pogled na stari grad Vrsar i okolni arhipelag. To je jedini zvonik u Župi Vrsar. Riječ je o najposjećenijem vidikovcu odakle se pruža pogled na rovinjsku Svetu Eufemiju, vrsarske otoke, Funtanu te okolicu Poreča, ali i na zaleđe Vrsara i brojne brežuljke.

Stari srednjovjekovni zvonik u Vrsaru nalazio se na glavnome trgu, ali je on porušen 20-ih godina XX. stoljeća. Otada se stalno razmišljalo o izgradnji novoga zvonika uz današnju župnu crkvu.

Prvi idejni projekt o gradnji zvonika na današnjemu mjestu u Vrsaru potječe iz 1944. godine. Njime je bila predviđena gradnja zvonika na mjestu na kojemu je on kasnije izgrađen i gdje se danas nalazi. Izvedbeni projekt tada nije sastavljen jer su Drugi svjetski rat i poratna sudbina Vrsara to spriječili. Nakon Drugog svjetskog rata na problematiku nepostojanja vrsarskoga zvonika prvi se osvrnuo A. Mohorovičić koji je 1952. godine predvodio skupinu arhitekata s ciljem da u Vrsaru izvrši arhitektonsko snimanje povijesno i umjetnički značajnih urbanističkih i arhitektonskih objekata na području zapadne Istre. 

Godine 1982. donesena je odluka da se ovo zemljište dodijeli župi u Vrsaru s ciljem da se na njoj podigne zvonik, što je provedeno tek 1984. Te iste godine tadašnji zaslužni vrsarski župnik Ivan Jelovac naručio je projekt vrsarskoga zvonika, dok je krajem 1985. godine izvršeno geotehničko ispitivanje tla. Izvedbeni projekt zvonika izrađen je i odobren 1987., dok je koncem studenoga 1988. godine izdana i pravomoćna građevinska dozvola. Radovi na zvoniku otpočeli su 27. siječnja 1989. godine dok je sam zvonik u potpunosti dovršen 1991. godine.

Zvonik je viši od izvorno srednjovjekovnih okolnih gradnji – jer građen je od betona, a ne kamena (djelomice je tek obložen kamenom na rubovima i u podnožju). Vrsarski zvonik projektiran je prema uzoru na mletački tip zvonika svojstven istarskim obalnim naseljima koji se sastoji od triju dijelova: (1) podnožja koje je naglašeno volumenom i materijalom; (2) vitka i visoka tijela zvonika; (3) vrha prošupljena otvorima za zvona i piramidalna završetka. Podnožje vrsarskoga zvonika masivno je i kameno, a njegova se kamena obloga penje kutovima zvonika do vrha koji je opet prekriven kamenom. Veliki otvori za zvona odvojeni su vijencem, prenaglašenih zuba, od vrha zvonika koji ima visok piramidalni završetak. Na samome vrhu aksijalno simetričnoga zvonika nalazi se križ. Ova se konstrukcija svojim izgledom i općim značajkama dobro uklopila u siluetu i vizuru vrsarskoga staroga grada.