Tour has been succesfully added to your trip planner!

Šuma Kontija

Šuma Kontija je šumsko područje rasprostranjeno na površini od 65 hektara, smješteno između naselja Kloštar, Gradina i Flengi (Prodani). U šumi prevladava vegetacija bijeloga graba stara gotovo stoljeće i pol. Šuma obiluje lijepim izletničkim položajima te uređenim pješačkim i biciklističkim stazama.

U šumi Kontija nalazi se najbolje očuvana površina vegetacije bijeloga graba u tipičnom obliku. Stara je preko 140 godina.

20180908 183330

Područje je od 1964. godine obuhvaćeno istoimenim šumskim rezervatom, međutim, nastalo je i njegovalo se mnogo ranije – počevši od razdoblja Austro-Ugarske Monarhije. Šumska vegetacija na ovome prostoru poznata je iz srednjeg i novoga vijeka.

U šumi Kontija nalazi se najbolje očuvana površina vegetacije bijeloga graba u tipičnom obliku. Stara je preko 140 godina te je vrlo vrijedna pa i znanstveno osobito zanimljiva jer su takve šume u Istri većinom, iskorištavanjem, degradirane i svedene na crni jasen. Izuzev prevladavajućega bijeloga graba (Carpinus orientalis), u ovome šumskom prostranstvu susreće se i hrast medunac (Quercus pubescens), crni jasen (Fraxinus ornus), maklen (Acer monspessulanum), cer (Quercus cerris), smrika (Juniperus oxycedrus) i borovica (Juniperus communis).

U sloju grmlja nalazi se sljedeće raslinje: rašeljka i trnula (Prunus mahaleb i Prunus spinosa), drijen (Cornus mas), kalina (Ligustrum vulgare) i ruj (Cotinus coggygria).

Od niskoga raslinja raširen je kukurijek (Helleborus multifidus), veprina (Ruscus aculeatus), jesenska šašika (Sesleria autumnalis) i dubačac (Teucrium chamaedris).

Područje Kontije idealna je oaza mira, tišine te prirodnog ambijenta koja je izrazito pogodna za pješačenje, jednodnevne izlete, rekreativni biciklizam.

IMG 8077

U šumi u obliku koordinatnog sustava proteže se održavani sustav makadamskih putova i 141 granična oznaka iz austrijskoga razdoblja. U sklopu šumskoga područja nalazi se i gradina Mukaba, jedan od ljepših primjera prapovijesnoga naselja s vidljivim i brojnim ostacima fortifikacija građenih tehnikom suhozida. S Mukabe se proteže ne samo jedan od najljepših prirodnih vidikovaca na Limski zaljev, Svetu Eufemiju, Vrsar i otoke ispred njega nego je riječ i o izvanrednoj motrišnoj točki na cijelu šumu Kontija te naselja u zaleđu obale Vrsarštine. Stoga je na Mukabi postavljena promatračnica gdje se tijekom ljetnih mjeseci nadzire ovo šumsko područje radi suzbijanja požara.

Područje Kontije idealna je oaza mira, tišine te prirodnog ambijenta koja je izrazito pogodna za pješačenje, jednodnevne izlete, rekreativni biciklizam (na ovome području postoje kraće, duže i kružne biciklističke staze) i neagresivan boravak u prirodi. Prepoznata je i kao vrijedno lovište te je uređena lovačka kuća. Razgranat sustav putova koji se njome proteže povezuje značajne i ambijentalno vrijedne lokalitete poput Svetog Mihovila nad Limom, Limskog zaljeva, Mukabe, zaravnjena krškog područja oko vrsarske zračne luke koje se proteže nad Limskim zaljevom. Posebnu ambijentalnu i povijesnu vrijednost ima gradina Mukaba uz koju su uređeni sadržaji za izletnike.