Tour has been succesfully added to your trip planner!

J A V N I P O Z I V za dodjelu potpore iz programa "Potpore manifestacijama u 2024. godini“

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice općine Vrsar za manifestacije na području Općine Vrsar-Orsera od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:
− unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude destinacije Vrsar,
− razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone,
− povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u pred- i podsezonskom (dalje: PPS) razdoblju,
− jačanju snage brenda vrsarskog turizma,
− stvaranju prepoznatljivog imidža vrsarskog turizma,
− podizanje marketinške vrijednosti destinacije.


Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju manifestacija, i to:
1. sportske manifestacije,
2. kulturne manifestacije,
3. eno-gastronomske manifestacije,
4. povijesne manifestacije,
5. tradicijske manifestacije,
6. umjetničke manifestacije,
7. ostala manifestacije koja mogu pridonijeti ciljevima pod točkom I. ovog Javnog poziva

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe i to:
− trgovačka društva,
− fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost,
− zadruge,
− nacionalni sportski savezi,
− javne ustanove,
− ustanove u kulturi,
− umjetničke organizacije,
− jedinice lokalne i regionalne samouprave,
− udruge

Organizatori manifestacije, prijavu/zahtjev s cjelokupnom dokumentacijom podnose TZO Vrsar. Kandidature se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za potpore manifestacijama u 2024. godini – ne otvaraj“.


Kandidature se šalju na adresu:
Turistička zajednica općine Vrsar
Obala m. Tita 23
52450 Vrsar


Krajnji rok za podnošenje prijava/zahtjeva je 24. listopada 2023. godine.

Natječajna dokumentacija: 

J A V N I P O Z I V za dodjelu potpore iz programa "Potpore manifestacijama u 2024. godini“

Obrazac I. Zahtjev za prijavu 

Obrazac II. Izjava o nepostojanju duga prema TZO Vrsar i državnom proračunu 

Obrazac III. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova 

Obrazac IV. Izvješće o realizaciji manifestacije i utrošenim sredstvima potpore iz programa "Potpore manifestacijama u 2024. godini"

Obrazac V. Izjava prijavitelja