Tour has been succesfully added to your trip planner!

Crkva svetog Petra od Flabana

Današnja crkva svetog Petra podignuta je 1900. godine na mjestu starije, tada nepostojeće crkve istoga titulara. U isto je vrijeme izgrađeno i vrsarsko groblje, nastalo nasipavanjem zemlje iz depresije s njegove sjeverne strane, a koja je nastala upravo uslijed sustavnog odvoženja zemlje. Uz naziv titulara crkve spominje se i od Flabana, što je spomen obližnje lokve koja ima naziv Flaban te je jedno od markantnijih prirodnih obilježja Vrsara.

Crkva Sv. Petra Od Flabana

Današnja crkva svetog Petra podignuta je 1900. godine istovremeno kad i vrsarsko groblje

Na mjestu današnjega vrsarskoga groblja nalazile su se tijekom povijesti dvije crkve. Starija crkva pribraja se skupini romaničkih crkava u Istri, a njezin najstariji diplomatički trag nalazi u vrijeme porečkog biskupa Otona (1256.-1282.) koji ju je dao u posjed Petru iz Vrsara. Ova crkva spominje se 1293. godine kao S. Pietro in Lozio, pri čemu naznaku Lozio treba povezati s obližnjom lokvom (danas se nalazi s druge strane prometnice) koja se spominje u najstarijim očuvanim diplomatičkim svjedočanstvima o Vrsaru i Vrsarštini (lat. lozio→hrv. lokva). Crkva svetog Petra spominje se na Katastiku svih dobara Porečke biskupije (Catasto di tutti beni dell’episcopato di Parenzo) u obliku in Fiabam. Cijeli obalni pojas na kojemu se crkva nalazila tijekom XVI. stoljeća nazivao se Fiabam, a ovaj je naziv protegnut na obližnju prastaru lokvu. Crkva je zasigurno bila poznata po blizini ove velike lokve koja je gotovo tisuću godina imala veliko značenje. U kasnijim stoljećima crkva je bila napuštena i u cijelosti uništena tako da joj u Franciskanskom katastru iz 1820. godine nema spomena, premda se obližnja lokva Flaban uredno bilježi.

Današnja crkva svetog Petra podignuta je 1900. godine na mjestu starije, tada nepostojeće crkve istoga titulara. U isto je vrijeme izgrađeno i vrsarsko groblje, nastalo nasipavanjem zemlje iz depresije s njegove sjeverne strane, a koja je nastala upravo uslijed sustavnog odvoženja zemlje. Uz naziv titulara crkve spominje se i od Flabana, što je spomen obližnje lokve koja ima naziv Flaban te je jedno od markantnijih prirodnih obilježja Vrsara. Riječ je o maloj pačetvorinastoj i jednooltarnoj crkvi s malom kamenom preslicom na pročelju i jednim postavljenim zvonom. Na putu od ulaza na groblje prema crkvi postavljen je veliki kameni križ.

Crkva svetog Petra od Flabana, u imenu sadrži spomen na Flaban - obližnju lokvu koja je jedno od markantnijih prirodnih obilježja Vrsara

Fabjan1