Tour has been succesfully added to your trip planner!

Crkva svete Foške

Izgrađena je u XVII. stoljeću, a temeljito obnovljena 1996. godine. Crkva ima jednostavnu renesansu fasadu s portalom i okruglim prozorom povrh njega. Na pročelju je preslica s dvama oknima, ali bez nataknutih zvona (postavljena su u župnom zvoniku kao izložbeni eksponat – nisu nataknuta). U crkvi su tri oltara, ali se građevina koristi kao izložbeni prostor crkvenih umjetnina. Sveta Foška smatra se suzaštitnicom Vrsara, zajedno sa svetim Martinom. U crkvi je slika Bezgrješnog začeća s likovima svetog Augustina i svetog Petra. Iza crkve nalazi se još jedna župna kuća. U ovoj crkvi smještena je i izložena sakralna zbirka Župe Vrsar.

Premda je titular vrsarske župe sveti Martin, sveta Foška smatra se suzaštitnicom Vrsara

Sacral (21)

Crkva svete Foške nalazi se pokraj velikih (glavnih) vrsarskih gradskih vrata. U svojemu djelu iz polovice XVII. stoljeća spominje ju novigradski biskup G. F. Tommasini. Gradnja se može pouzdano datirati u prvu polovicu XVII. stoljeća. Crkva se spominje u očevidnicima imovine vrsarske župe i jasno se uočava u Franciskanskom katastru iz 1820. godine.

Crkva ima jednostavnu renesansnu fasadu s elementima baroknoga sloga. Jednostavnost sloga prati i konstrukcija dvaju prozora sa svake strane vrata, portal i okrugli prozor iznad vrata. Na pročelju se nalazi kamena preslica s dvama otvorima, ali bez postavljenih zvona. Nekoć su na preslicu bila postavljena dva zvona, jedno iz XVII., a drugo iz XVIII. stoljeća. Starije zvono ima reljefni prikaz svete Foške, Blažene Djevice Marije i prikaz Raspeća te ugraviran latinski natpis SANCTA FVSCA VRSARIAE MDCLXXX (u prijevodu: Sveta Foška od Vrsara 1680. godina). Drugo zvono datira u XVIII. stoljeće, a na njemu se nalazi natpis na latinskome jeziku koji glasi OPVS CASTELLIS (u prijevodu: djelo Castellijevih), izrađeno je u mletačkoj radionici u vlasništvu obitelji Castellis. Ovo zvono rekvirirano je tijekom Prvog svjetskog rata i kasnije zamijenjeno zvonom tršćanske radionice Lapagna, ali kako nije rastopljeno, ostalo je očuvano. Tijekom Drugog svjetskog rata Talijani su s crkve skinuli zvono iz XVII. stoljeća i ono iz 1922. godine, ali kako nisu rastopljena, i ona se danas čuvaju u vrsarskome zvoniku.

Sacral (22)

Tijekom Drugog svjetskog rata Talijani su s crkve skinuli zvono iz XVII. stoljeća i ono iz 1922. godine, ali kako nisu rastopljena, ona se danas čuvaju u vrsarskome zvoniku.

Crkva je jednobrodna građevina s izbočenim pačetvorinastim svetištem, uzdignutim u odnosu na lađu za jednu stubu i odijeljenim od puka oltarnom ogradom. Pod crkve popločen je kamenim škriljama, a u podu se razabiru grobnice klerika i laika čije su inskripcije pisane latinskim jezikom. Većinom je riječ o bratimima najstarijih vrsarskih bratovština – Presvetog Sakramenta i svetoga Franje. U svetištu se nalazi nadgrobna ploča vrsarskoga župnika Luke Prodanića, umrlog 1659. godine, s reljefno izvedenim svećeničkim znakovima – hostijom i kaležom. U crkvi se nalazi glavni oltar s pripadnim retablom te dvama pokrajnjim oltarima od kojih su očuvane samo oltarne menze, dok su na mjesto retabala postavljene slike-umjetnine u sklopu izložbe sakralne umjetnosti župe Vrsar (o njoj će biti riječi u zasebnom poglavlju posvećenom kulturi i umjetnosti u Vrsaru). Jedan oltar bio je posvećen svetome Franji Asiškome, dok je drugi dokumentirao skidanje Isusa s križa. U stražnjem dijelu crkve nalazi se sakristija. Crkva je obnovljena 1910., kada je dograđena sakristija, te 1915. i, napokon, 1996. godine. U crkvi su se nekoć nalazile moći svetoga Placida.

Premda je titular vrsarske župe sveti Martin, sveta Foška smatra se suzaštitnicom Vrsara. Razloge tome treba tražiti u osobitim crkvenim okolnostima iz sredine XVIII. te s početka XX. stoljeća. Tadašnja župna crkva posvećena svetome Martinu, koja se nalazila na tadašnjem komunalnom trgu (današnjem trgu Degrassi), bila je zarušena i napuštena sve dok 1935. godine nije izgrađena nova – današnja župna crkva svetoga Martina. U međurazdoblju se crkva svete Foške, tada najveće vrsarsko sakralno zdanje, koristila kao župna crkva, a i njezin se titular počeo poimati kao zaštitnik Vrsara budući da u župi nije postojala ni jedna crkva svetoga Martina. Stariji domaći stanovnici Vrsara stoga na osobit način štuju svetu Fošku. I ranije, tijekom obnove stare župne crkve svetoga Martina u razdoblju od 1830. do 1854. godine crkva svete Foške bila je župna crkva Vrsara. U ovoj se crkvi do 1875. godine nalazila pala s prikazom svetoga Jurja koja je mogla biti donesena iz otočke crkve istoimenoga sveca.