Tour has been succesfully added to your trip planner!

Sakralni objekti u Vrsaru

Prvi materijalni tragovi kršćanstva u Vrsaru razabiru se od IV. stoljeća i stoje u neposrednoj uzročno – posljedičnoj vezi s donošenjem Milanskog edikta, iako je moguće je da su kršćanske zajednice u Vrsaru postojale još ranije. 

Prisutnost prvih kršćana ogleda se i u titularima najstarijih crkava: Majka Božja kojoj je posvećena crkva u vrsarskom pristaništu (danas zvana Bazilika sv. Marije od Mora) pripada sloju najstarijih titulara prepoznatljivih u kasnoj antici; Sv. Juraj - prvokršćanski svetac i mučenik.